Reglement

Reglement

Download hier het reglement in pdf formaat

default-placeholder-1024x1024-64x64

Click here to download the rules in English

default-placeholder-1024x1024-64x64

1

Huidig reglement strekt ertoe de visserij op het terrein gekend als “ ’t Fort van Koningshooikt” aan de Donderheide in Koningshooikt te regelen. Alle personen die zich aanmelden om het terrein te betreden en er aan visserij te doen, dienen dit reglement na te leven. Wie het terrein betreedt wordt geacht het reglement begrepen te hebben en akkoord te gaan met alle regels. Wanneer dit reglement wordt geschonden, heeft de uitbater het recht de betrokken persoon van het terrein te verwijderen en/of de sancties uit te voeren die vermeldt staan in dit algemeen reglement.

2

Wanneer men een eerste maal een jaarabonnement neemt, zal een afschrift van huidig reglement worden overhandigd. Dit reglement wordt eveneens uitgehangen aan de ingang van het Fort alwaar dag vissers kennis kunnen nemen van het reglement.

3

De prijzen voor visserij:

Jaarabonnement

€150

shadow
Dagvergunning

€8

shadow
Dagkaart kinderen (-15 j)

€3

shadow
Huurgelden voor aanbrengen chalets per jaar

€30, -/3meter

shadow

De betaling gebeurt cash aan de uitbater of via overschrijving met vermelding van naam, adres en gsm-nummer bij de mededeling. Twee weken na het ontvangen van de betaling zal het abonnement klaarliggen op Donderheide 1, 2500 Koningshooikt. Jaarlijks zullen vanaf 1 december de prijzen worden aangehangen welke gelden voor het daaropvolgende jaar.
Dagkaarten worden ter plekke aan de visvijver aangeboden, daarvoor komt de uitbater langs.
De prijzen zijn geldig voor visserij langs de buitenzijde van de gracht rond het Fort. Wanneer men ook langs de binnenzijde wil vissen dient een toegangskaart ten bedrage van €30, – te worden aangekocht. Hiervan is een bedrag van €25, – een waarborg die men terug ontvangt bij het inleveren van een onbeschadigde kaart. Enkel vissers met een vishutje aan de binnenzijde hebben toelating om deze aan te kopen.
De vereiste vergunningen dienen steeds te worden getoond op vraag van de uitbater of politie.

4

De gelden voor de jaarabonnementen dienen voldaan te zijn voor 1 maart van het betrokken jaar. Bij gebreke aan tijdige betaling, volgt een schriftelijke aanmaning door de uitbater.
De klant heeft dan de mogelijkheid om:
– Hetzij binnen de maand de betaling hetzij cash, hetzij door overschrijving te voldoen.
– Hetzij binnen de maand schriftelijk te melden dat het abonnement wordt stopgezet. In dat geval heeft de klant drie maanden de tijd om de visplaats volledig vrij te maken en al wat zich op de visplaats bevindt af te breken.
De helft van het jaarabonnement blijft niettemin verschuldigd.
Indien de klant noch tot betaling overgaat, noch tot vrijmaking van de visplaats tegen 30 juni, zal de uitbater het nodige doen om de visplaats vrij te maken en zullen de kosten hiervan worden doorgerekend aan de klant.

5

Wanneer er een chalet staat opgesteld op de visplaats, is men verplicht een jaarabonnement te nemen.

6

De jaarabonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

7

De nummerborden welke gelinkt zijn aan het bewijs van betaling van een jaarabonnement of huurgeld van een chalet moeten duidelijk zichtbaar worden aangebracht op het terrein van de bijhorende visplaats. De nummerborden worden aan de chalet of op een paaltje aangebracht. Het is verboden deze aan te brengen aan begroeiing zoals bv. een boom.