Natura 2000

Waarvoor staat Natura 2000?

Natura 2000 staat voor de naam van het Europese natuurnetwerk. In omvang is deze het grootste netwerk van natuurgebieden ter wereld. Het strekt zich uit over 27 landen en telt ongeveer 25000 gebieden. Alles samen is dat goed voor zowat een vijfde van de oppervlakte van Europa. In Natura 2000 krijgt de toekomst van Europa’s meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats) extra aandacht. Alle lidstaten van de Europese Unie nemen in de Natura 2000-gebieden maatregelen om de Europese soorten en hun leefplekken ook in de toekomst kansen te geven. Dat willen ze samen met de gebruikers van deze gebieden doen. Het ’t Fort van Koningshooikt maakt hier deel van uit als habitat voor de Ingekorven vleermuis en Meervleermuis.

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. De streefdatum om alle natuurdoelen te realiseren is 2050.

natura-1

Ook voor ons zijn hier en nu inspanningen noodzakelijk. Onze “stadstaat” vraagt natuurlijk een heel specifieke aanpak. Net zoals in andere dichtbevolkte regio’s van Europa. Vlaanderen heeft niet alleen een specifieke biodiversiteit op een kleine oppervlakte, maar ook een grote diversiteit aan maatschappelijke vragen en noden. Daarom is in Vlaanderen een specifieke aanpak uitgewerkt om Natura 2000 stap per stap vorm te geven.

Vlaanderen telt 62 Natura 2000-gebieden. Naast hele grote en bekende natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide of het Zwin behoren ook minder bekende gebieden tot het Europese natuurnetwerk in Vlaanderen. Het grootste gebied meet 13.125 hectare, het kleinste amper 86 hectare.

Bekijk het filmpje over de natuurdoelen Met dit filmpje wil het Agentschap voor Natuur en Bos de deelnemers aan de overlegprocessen rond Europese natuurdoelen in Vlaanderen (Natura 2000) op een visuele manier wegwijs maken in de terminologie en trajecten die erbij horen. Je kunt het filmpje downloaden op Vimeo via https://vimeo.com/97419813.

Bronnen: