‘t Fort Koningshooikt als SBZ

‘t Fort van Koningshooikt is één van de vier forten die in privaat bezit zijn. De volgende doelstellingen gelden voor dit fort:

  • het bereiken van kwaliteitsvolle overwinterings- en zwermplaatsen voor Ingekorven vleermuis en Meervleermuis,
  • een aangepast beheer fortdomein als habitat voor habitatrichtlijnsoorten
  • en het opstellen van een zoneringsplan voor het gebruik van het fort.

Er is momenteer een overwinteringspopulatie tot 135 dieren van ingekorven vleermuis, baardvleermuis/Brandtvleermuis, watervleermuis en franjestaart

VerdelingKoningshooikt20150201
shadow

Klik op het plaatje om te vergroten

’t Fort van Koningshooikt als speciale beschermingszone. Vanwege o.a. verstoring door ongewenste betreding tijdens de wintermaanden en het enigszins versnipperde landschap wordt de actuele staat van instandhouding ingeschat als gedeeltelijk aangetast. Door middel van gerichte investeringen via een Quick-winsubsidie konden verschillende knelpunten worden aangepakt en kon een goede start worden gemaakt aan het realiseren van de instandhoudingsdoelen.